36139777
09127913598
info@nedayehsan.ir
استفاده تاج گل در یونان باستان - 5.0 out of 5 based on 1 review

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در یونان باستان تاج گل مرود استفاده بود و از آن بیشتر در موقعیت های خاص و برای گرامیداشت خدایانشان استفاده میشد. در همان دوره بود که بر سر داشتن حلقه های گل از جنس برگ بو مد شد ( برای مثال ژولیوس سزار را به یاد بیاورید). این حلقه های گل به ارتش هایی که در جنگ پیروز میشدند یا به موفقیتی میرسیدند اعطا میشد و معنا ی احترام بود.