36139777
09127913598
info@nedayehsan.ir

در زمان ملکه ویکتورا، ویکتوریا با تاجی از گل های نارنجی که از سنت چینی ها برگرفته شده بود در سال 1840 با شاهزاده آلبرت ازدواج کرد. این شکوفه های نارنجی به قدری در مد روز اروپا تاثیر گزار بود که ضرب المثل "شکوفه های نارنجی جمع کردن (to gather orange blossoms)" به معنای زن گرفتن در بین مردم جای گرفت.